Az ELTE Bibó Szakkollégium véleményével egyetértve az ELTE Affektív Pszichológia Tanszéke ezúton fejezi ki szolidaritását a CEU-val, és kiáll az egyetemi autonómia és az akadémiai szabadság értékei mellett.


Küldetésnyilatkozatunk: „Az APIK-bolygón más az élet”
Tanszékünket a kutatás és oktatás terén az emberi érzések, a tudatos és tudatalatti késztetések és hatások, valamint a kapcsolatok tudományos igényű megközelítése vezérli. Célunk ismereteink és tapasztalataink megosztása a szakmai közösséggel és a széles nagyközönséggel egyaránt. tovább...
Történetünk
Az Affektív Pszichológia Tanszék nevet egységünk 2011-ben vette fel. Elődje, Az Affektív Pszichológiai Intézeti Központ 2005-ben alakult a Kísérleti Pszichológiai Tanszék utódjaként. tovább...

Aktuális hírek

Idén is SÉTÁLUNK a SzüléSzületéS minőségéért! 2017 június 23-án veszi kezdetét a Szülés Születés fájánál az ELTE PPK Izabella utcai épületének belső kertjében a SÉTA A SZÜLÉS-SZÜLETÉS MINŐSÉGÉÉRT - 2017. E program keretei között július 1.-én szombaton 18:00-tól nyílt előadásokat tart Varga Katalin és Andrek Andrea (Helyszín: Hévíz, Hotel Európa fit, VisualRoom). részletes program itt.

2017 tavaszán megrendezett XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a tanszékről induló hallgatóink kiváló eredményeket értek el:

 • I. helyezés: Zimonyi Szabolcs „Hazudni kötelező - az elektrodermális aktivitás laterális eltérései konfliktushelyzetben” c. pályaművével (Kasos Krisztián és Veres-Székely Anna témavezetésével)
 • III. helyezés: Pájer Alexandra „A menstruációs panaszok szubjektív megítélését befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata” c. pályaművével (Költő András témavezetésével)
 • Különdíj: Gönye Bianka „Mondj nemet! - A tagadás elektrodermális mintázata” (Veres-Székely Anna témavezetésével)
  Gratulálunk!

Tanszékalapítónk emlékére az idén is megrendezzük az Illyés Sándor Emléknapokat 2017. március 23. és 24-én.
Rendezvényünkkel az Affektív Pszichológia Tanszék elődjét, az ELTE Kísérleti Pszichológiai Tanszékét 1984-ben alapító Illyés Sándor szellemiségét kívánjuk megőrizni, emlékezve példaadó szakmai és emberi hozzáállására.
Illyés Sándor filozofikus mélységű gondolkodó volt, s emellett briliáns empirikus tudós is, például a biofeedback nemzetközi jelentőségű (és Magyarországon első) kutatója. Azon kevesek közé tartozott, akik még rohanó korunkban is „ráérősen”, alaposan meghallgatták kollégáik gondolatait, és felvállalták, hogy ha kell, éles kritikai megjegyzéseket is tegyenek. Átfogó tudása, bölcsessége egy pillanatig sem nyomasztóan, hanem mindig inspirálóan hatott környezetére. A puszta tény, hogy figyelmével kitüntette a másikat, bátorító volt mindazoknak, akik élvezhették ezt a ma már egyre ritkábban tapasztalható elmélyültséget.

Szakmai közösségünk örömmel hív mindenkit, aki nyitott legfrissebb eredményeink, felismeréseink, töprengéseink meghallgatására és megvitatására (!), mindezzel Illyés Sándor szellemiségének megőrzésére és továbbvitelére. Az idei Illyés Sándor Emléknapokra is várjuk mindazokat, akik őt ismerték, tisztelték, vagy az általa alapított tanszék (utódjának) hangulatát, „stílusát”, oktatóit kedvelik.

FŐTÉMA: Affektív és Kognitív Találkozások

A poszterszekciókon (környezetpszichológia, affektív pszichológia, perinatális tudományok) kívül érdekes előadások, kerekasztal beszélgetések várják az érdeklődő közönséget:

 • Kerekasztal: Beszélgetés az affektív és kognitív jelenségek kapcsolatáról. Résztvevők: Bányai Éva, Varga Katalin, Racsmány Mihály és Simor Péter. vezeti: Veres-Székely Anna
 • A mi vendégünk: Bálint Sándor, szülész-nőgyógyász. Szülés – értelem vagy érzelem dolga? – Hogyan látja ezt a hipnoterapeuta? Beszélgetőtárs: Bányai Éva és Varga Katalin
 • Munkacím: Mérő László: Nyolcrétű út - A szellemi rugalmasság fejlesztése - Benne 333 Nyolcrétű rejtvény, játéktáblával.
 • Dúll Andrea: „Tagadhatatlan, hogy e vidéket pirosló jókedvében teremté az Isten”: Lokalitásélmény a Balaton-felvidéki Nivegy-völgyben
 • Andics Attila: How do dog and human brains decode each other's vocal emotions? (in English)
 • Veres-Székely Anna, Bircher Julianna és Kótyuk Eszter: A csodálatos 7-es
 • Munkacím: A Perinatális tudományok című kötet előkészületeit bemutatja Andrek Andrea, Molnár Judit és Varga Katalin

A részletes program itt olvasható.


2016. december 16-án rendezték meg a Pszichológiai Intézet TDK háziversenyét, ahol a hallgatók három szekcióban tartották meg előadásaikat. Tanszékünket a Pszichogenetikai, és a Döntéspszichológiai Kutatócsoportokban aktívan tevékenykedő diákok képviselték és a szoros versenyben az alábbi kiváló eredmények születtek:

 • I.helyezés: Zimonyi Szabolcs: Hazudni kötelező - az elektrodermális aktivitás laterális eltérései konfliktushelyzetben
 • II. helyezés: Kovács Márton, Szécsi Péter, Zrubka Márk: Nemszignifikáns eredmények értelmezése vezető pszichológiai folyóiratokban
 • III. helyezés: Bácsfalvi Sára, Gönye Bianka: A vizsgastressz és a várható teljesítmény kapcsolata az elektrodermális aktivitás tükrében

További sikereket kívánva gratulálunk diákjainknak!


Tanszékvezetőnk, Dr. Varga Katalin 2016. december 5-én sikeresen - 100%-os eredménnyel - védte meg az MTA Doktora cím elnyerésére készített, „A hipnotikus interakciók élményvilága” című disszertációját. A dolgozat bírálói Bárdos György, az MTA doktora; Kállai János, az MTA doktora; valamint Rácz József György, az MTA doktora voltak. A disszertáció a 2013-ban, „The phenomenology of hypnotic interactions” címmel megjelent könyv átdolgozása.

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=39956

mta_1.jpg kat_mta_dr_vedes.jpg mta_4.jpg mta_5.jpg


A tanszék Fejlődés Neuropszichológiai Kutatócsoportja meghívására Dr. Adam Perkins tartott előadást november 26-án „Looking for Threat: Explaining Human Anxiety as a Defensive Adaptation” címmel. Dr. Perkins a londoni King's College Pszichiátriai, Pszichológiai és Idegtudományi Intézetének munkatársa.

Az előadás során Dr. Perkins egy új modellt mutatott be, amely a félem és a szorongás közötti viselkedésbeli különbségeket méri és magyarázza, valamint azt, hogy hogyan hatnak a különböző szorongáscsökkentő gyógyszerek a szorongó személyek viselkedésére. A modell alkalmazásával meghatározható, hogy mely agyi struktúrák játszanak főszerepet ezen viselkedésekben.


„MIND, CONSCIOUSNESS AND RITUALS” Symposium


A „Mind, Consciousness and Rituals” című szimpózium Tanszékünk és az Austrian Society for Medical Anthropology rendezésében 2016. október 17-én zajlott. Az előadó professzorok mindhárman klinikai pszichológusok, de munkásságukat átszövik a kulturális antropológia elemei is: a keleti vallások tanításait és több földrészen a sámán rituálékat kutatva, elemezve próbálják a megfigyeléseiket beépíteni a nyugati, 'modern' klinikai pszichológusi gyakorlatba.

Michael Delmonte előadásával kezdődött a szimpózium, aki a dublini Trinity College professzora. Dr. Delmonte elemezte a tudatosság és a 'tudatos jelenlét' (mindfulness) fogalmát mind a keleti, mind pszichodinamikus perspektívából és kiemelte szerepét a terápiás gyógyító folyamatokban. Jürgen Kremer, a San Francisco-i Saybrook University tanára a modern, 'nyugati' és a „bennszülött” self különbségének - amely megjelenik az agyi jelek mintázatainak másságában is - bemutatására és a sámán gyógyító szertartások elemzésére építette előadását. Dagmar Eigner, a bécsi Orvosi Egyetem tanára zárta a sort, aki a nepáli, kínai és ausztriai gyógyító rituálékról beszélt, melyek több modalitásban hatnak a résztvevőkre és idéznek elő módosult tudatállapotot, valamint pszichofiziológiai változásokat, melyeknek nagy szerep jut a gyógyulásban. A szimpóziumot Günther Fleck a Bécsi Egyetem tanára és Varga Katalin moderálta.

A szimpóziumról készült videofelvételek:

Megnyitó

Michael DelMonte: Mind and Healing: Eastern and Psychodynamic Perspectives

Jürgen W. Kremer: Shamanic Selves, Neuropsychology, and the Future of Healing

Dagmar Eigner: Multi-Sense Experiences in Traditional Healing Rituals


* MEGHÍVÓ – „MIND, CONSCIOUSNESS AND RITUALS” címmel Tanszékünk az Austrian Society for Medical Anthropology-val közösen szimpóziumot rendez 2016. október 17-én 9 és 14 óra között a Kazinczy utcai épület (VII. Kazinczy u. 23–27.) Aulájában. A neves vendégelőadók a keleti-nyugati, tradicionális-modern dimenziók mentén tárgyalják a gyógyítás, jól-lét és egészség témáit, valamint az ősi sámán gyógyítás és a modern neuropszichológiai kutatások kapcsolatába is bepillantást kaphat a látogató.


 • Tanszékünk két oktatója is azon 10 PPK-s oktató között szerepel, akik Rektori kiválósági különdíjban részesültek: az „A” kategóriában Veres-Székely Anna, míg a „B” kategóriában Aczél Balázs kapta meg az oktatásban, kutatásban, valamint az egyetemi közéleti aktivitásban kiemelkedő teljesítményért járó különdíjat. Gratulálunk a díjazottaknak! A különdíjról és más Karok díjazottjairól részletek itt

 • Ösztöndíj eső a tanszéken! Fiatal munkatársunk, Költő András posztdoktori, Bircher Julianna pedig doktoranduszi ösztöndíjat nyert az Új Nemzeti Kiválóság Program keretei között a 2016/2017-es tanévre! Két tanszéki kutatócsoport egy-egy hallgatója is elnyerte e program graduális képzési ösztöndíját (melyből kari szinten 7-et osztottak ki): Kovács Márton az Intuitív Döntések Laborból, Gönye Bianka pedig a Pszichogenetikai Kutatócsoportból. Márton e mellett köztársasági ösztöndíjat, Bianka pedig köztársasági ösztöndíjat és Sapere Aude Junior díjat is kapott. Gratulálunk!

 • 2016 szeptemberi kari évnyitón tanszékünk demonstrátora, Szöllősi Aba, átveheti a Sapere Aude Junior Díjat, Aczél Balázs pedig a Pro Progressio Eraditionis Díjat.

 • Áder János köztársasági elnök 2016. szeptember 1-től új egyetemi tanárokat nevezett ki, köztük tizenkét ELTE-s oktatót. A Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézetéből két oktató kapta meg a professzori címet, Dr. Urbán Róbert, a Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék vezetője, valamint tanszékvezetőnk, Dr. Varga Katalin. Szívből gratulálunk a kinevezéshez.

 • Az Affektív Pszichológia Tanszék pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre DEMONSTRÁTORI posztok betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16-a 12:00 óra Pályázati kiírás, jelentkezési lap

 • Halmai Zsuzsa sikeresen megvédte doktori disszertációját a Semmelweis Egyetemen. Az értekezés címe: „A depresszió biomarkereinek vizsgálata”. Témavezető: Veres-Székely Anna. Gratulálunk!

 • 2016. június 27 – július 3. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az Úton… Séta a SzüléSzületéS minőségéért elnevezésű kezdeményezés. részletek...

 • Idén is megrendezésre kerül az Illyés Sándor Emléknapok 2016. március 17-18. között, az ELTE-PPK Pszichológiai Intézetében (1064 Bp. Izabella u. 46). Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Részletes program

 • A 2015-ös Kari TDK háziversenyen Kovács Márton, Szécsi Péter, Pálfi Bence és Szöllősi Aba tanszéki kutatódiákok II. helyezést; Gönye Bianka, tanszéki demonstrátorunk III. ért el. Gratulálunk hallgatóinknak, témavezetőiknek is!

 • Meghívó könyvbemutatóra: Dúll Andrea és Varga Katalin (szerk.) Rábeszélőtér - a szuggesztív kommunikáció környezetpszichológiája (2015. november 20. 18:00, Kossuth Klub, Múzeum utca 7., Budapest, 1088. Bővebb információ itt.

 • „Az is csinálhat hülyeséget, aki okos” Aczél Balázs és munkatársainak intuitív döntéshozással kapcsolatos kutatásairól a Washington Post illetve az Index fórumain olvashatunk. A kutatás további bemutatásához az alábbi hírforrások készítettek riportot: 444.hu és pszichoforyou.hu valamint az M1 műsorában: november 2.-án 19:27-től.


 • Kiváló kutatóink tartottak előadást az ELTEfeszten; Összefoglaló videó. Bányai Éva, „Az ELTE hipnóziskutatása a világ élvonalában” címmel tekintette át tudományos életútját.

 • Dr. Varga Katalin a kar meghatározó tudományos kutatóműhelyében végzett jelentős hatású tudományos tevékenységéért Sapere Aude díjat kapott. A fiatal kutatók tevékenységét elismerő Sapere Aude Junior díjban részesült hallgatóink: Hörömpöli Ádám és Gyurkovics Máté, illetve Maráz Anikó, doktorandusz. Őszintén gratulálunk mindnyájuknak!

 • 2015. augusztusában a XX. Nemzetközi Hipnózis Találkozón Bányai Éva Professzor Emerítuszt a társaság legmagasabb elismerésével tüntették ki: a Benjamin Franclin Gold Medal ismerte el Professzor Asszony munkásságát a hipnózis kutatás és klinikai alkalmazás terén.

A nyitó plenáris előadást Varga Katalin (ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék / Magyar Hipnózis Egyesület) tartotta Párizsban. A Palais de Congrés nagytermében több mint 40 országból érkező 2300 kolléga hallgathatta meg a hipnotikus interakció fenomenológiai szinkronjelenségeiről szóló hazánkban folyó kutatásokat összefoglaló előadást.

Kapcsolat

Affektív Pszichológia Tanszék
közvetlen telefon: 461-2600/5649, 5675
e-mail: affektiv(at)ppk.elte.hu

Címünk: Address:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet
Affektív Pszichológia Tanszék
Budapest, Izabella u. 46. 1064
I. emelet 118.
Department of Affective Psychology
Institute of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Eötvös Loránd University
46, Izabella utca, Budapest VI., Hungary
1st floor, room 118
Postacím: Mailing address:
Budapest
Pf. 755.
1384
POB 755.
Budapest, Hungary
H-1384

Oktatóink

NévBeosztásTudományos fokozatElérhetőség
Varga Katalintanszékvezető egyetemi tanárhabilitált doktorvarga.katalin(at)ppk.elte.hu
Bányai Évaprofessor emeritushabilitált kandidátusbanyai.eva(at)ppk.elte.hu
Mérő Lászlóegyetemi tanárPhDmero.laszlo(at)ppk.elte.hu
Veres-Székely Annadocenshabilitált doktorszekely.anna(at)ppk.elte.hu
Józsa EmeseadjunktusPhDjozsa.emese(at)ppk.elte.hu
Cserjési RenátaadjunktusPhDcserjesi.renata(at)ppk.elte.hu
Aczél BalázsdocensPhDaczel.balazs(at)ppk.elte.hu
Kótyuk Eszteradjunktuskotyuk.eszter(at)ppk.elte.hu
Költő AndrásadjunktusPhDkolto.andras(at)ppk.elte.hu
Bircher JuliannaPhD hallgatópszichológia MAbircher.julianna(at)ppk.elte.hu
Zsigmond OrsolyaPhD hallgatópszichológia MAzsigmond.orsolya(at)ppk.elte.hu
Szászi BarnaPhD hallgatópszichológia MScszaszi.barnabas(at)ppk.elte.hu

Tanszéki eseménynaptár

home.txt · Utolsó módosítás: 2017/06/22 17:12 szerkesztette: aszekely