Bányai Éva részletes oldala

 • Professor emeritus
 • Telefonszám: 461-2691 - 461-2600/5683
 • E-mail: banyai.eva@ppk.elte.hu
 • Fogadóóra a 2016/17. tanév II. félévében: csütörtök 14:30 - 16:00


Oktatott kurzusok
 • Bevezetés a pszichológiába (ELTE BA)
 • Affektív pszichológia (ELTE BA)
 • A hipnózis alkalmazásának lehetőségei (ELTE BA)
 • Pozitív szuggesztiók hatásvizsgálata (ELTE BA)
 • Pszichológiai módszerek az onkológiai betegek támogatásában (ELTE BA)
 • Pszichológus etika (ELTE BA, MA)
 • Ethical and legal issues (ELTE ELUP BA, MA)
 • Affektív tudományok (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
 • Tudat, tudattalan, tudatalatti (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
 • Módosult tudatállapotok (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
 • Hipnózis (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
 • A magatartásszabályozás rendszerszemléletű empirikus vizsgálata: elvek és módszerek (ELTE Pszichológiai Doktori Iskola)
 • Szakdolgozati és doktori témavezetés (ELTE MA és Pszichológiai Doktori Iskola)
 • The importance of psycho-oncology in cancer patients (European School of Oncology)
 • 1999 – pszichológus etika – ELTE pszichológus alapképzés
 • 1993 – témavezetés, kísérleti pszichológia, módszertan, tudat és módosult tudatállapotok, szociál-pszichofiziológia, magatartáspszichológia – ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, ELTE posztgraduális pszichológus továbbképzés
 • 1993 consciousness, altered states of consciousness – visiting professor, Department of Psychology, University of Padova, Italy
 • 1992 – pszichológia tanárszakosoknak (magyarul és angolul) – ELTE tanárképzés
 • 1991 – general and experimental psychology, hypnosis, hypnotherapy – ELTE, ELUP
 • 1990 – hypnosis – Psykologiska Institutionen, Göteborg, rendszeres „tömbösített” kurzusok
 • 1985 – szakdolgozat és műhelymunka témavezetés, kísérleti és általános pszichológia, módszertan, magatartástudomány – ELTE pszichológus alapképzés
 • 1982-85 általános pszichológia – KLTE pszichológus alapképzés
 • 1982 psychophysiology, hypnosis, hypnotherapy – visiting professor Indiana University School of Medicine, Indianapolis, USA
 • 1980 – elméleti és gyakorlati hipnózis posztgraduális tanfolyamok vezetője – Magyar Pszichiátriai Társaság Hipnózis Szekciója ill. 1991-től Magyar Hipnózis Egyesület
 • 1977 – előadó a hipnózis pszichoterápiás alkalmazásai témakörben – Orvostovábbképző Intézet, ill. Egyetem, HIETE
 • 1974-85 pszichofiziológia – ELTE Összehasonlító Élettani Tanszék
 • 1972-74 élettan – ELTE Összehasonlító Élettani Tanszék
banyai/banyai.txt · Utolsó módosítás: 2017/03/21 13:50 szerkesztette: affektiv