Pszichogenetikai Kutatócsoport / Psychogenetic Lab

Data and tools used in the lab

Elérhetőség: 1064 Izabella u. 46. I. emelet 112 (461-2600/5692-es mellék) Óráink https://calendar.google.com/calendar/embed?src=be9ufvog9ppvm4qjsjpj4aaae8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest"

Publikációink:
all_endnote.zip
all_endnote.data.rar

Publikációk listája és letöltése
Konferenciák listája és absztraktok letöltése

Publications of the Psygen Lab


Aktuális hírek:

 • Fiatal kollégánk; Gönye Bianka a 2016/2017. tanévre leadott köztársasági ösztöndíj pályázatára kapott 49 ponttal a kari rangsorban az 1. helyre került. Gratulálunk! :)
 • Friss publikációnk a flow-fogékonyság genetikájáról: Gyurkovics2016_Flow
 • 2015. július - Kollaborációs munkatársaink látogatása a Washington University in St. Louis-ról:

Laboresemények - naptár - mb foglalása!

Régebbi hírek:

 • Figyelem! Legalább 86 éves személyeket keresünk egy folyó kutatásunkba(feladat: non-invazív, fájdalommentes DNS-mintavétel, egyedi adatlap kitöltése). Az ehhez szükséges dokumentumok:Tájékoztató, beleegyező nyilatkozat DNS-mintavételi protokollEgyedi adatlap
 • Friss publikációnk: Kotyuk2015_COMTelderly
 • Laborunk legfiatalabb munkatársa, Gönye Bianka munkáját az Illyés Sándor Emléknapok rendezvény poszter szekciójának zsűri bizottsága különdíjban részesítette. Gratulálunk! (Gönye Bianka: Az elektrodermális aktivitás egyéni különbségei és a tanulmányi teljesítmény)
 • „Kihelyezett psygen labor COMT munkamegbeszélés” Cahokia Indián város, Illinois, USA:
 • 6 hónapig elérhető munkacsoportunk e-posztere: Kotyuk, E., Nemeth, N., Halmai, Zs. Faludi, G., Sasvari-Szekely, M. and Szekely, A.,: Gender Differences in the Association Between Mood Characteristics and Polymorphisms of Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GNDF) in Patients With Depression; New Approaches to Mental Illness in the Era of the National Brain Initiative című 2014 Annual Meeting of the American Society of Clinical Psychophamracology és The CME Institute of Physicians Postgraduate Press, Inc. szervezésében; 2014.06.16-19. Hollywood, Florida, USA. (e-poster, 6 hónapig elérhető az alábbi linken: http://www.cmeinstitute.com/postersession/documents/2014/kotyuk_etal.pdf
 • Gratulálunk a III. Kardos Lajos Pszichológiai Versenyen eredményesen szereplő diák-kutatóinknak; Gyurkovics Máténak első helyezéséért, illetve Bircher Juliannának és Gönye Biankának színvonalas előadásáért! Bircher_absztraktKardos2014 Gönye_absztraktKardos2014
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Doktori Iskolája meghívja Önt Kótyuk Eszter „Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában” című doktori értekezésének nyilvános vitájára, melyet 2014. január 8-án, szerdán, 11.00 órakor rendezünk az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar VII. ker. Kazinczy utca 23-27. Fszt. 4. teremben. Tézisfüzet: esz
 • Doktorjelöltünk, Kótyuk Eszter elnyerte a 10 SRNT Genetics Network Travel Award egyikét a Society for Research on Nicotine and Tobacco 2014-es konferenciájára, ami Seattle, Washington államban kerül megrendezésre.
 • Szeretettel meghívjuk Kótyuk Eszter doktorandusz hallgatónk „Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában” című doktori disszertációjának belső tanszéki vitájára („házi védés”), melyet tanszékünk október 22-én 9.00-kor az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 1064, Izabella u. 46. I. emelet 116. termében rendez meg.
 • Kótyuk Eszter, végzős PhD hallgatónknak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara Sapere Aude Junior Díj kitüntetést adományozott, illetve témavezetőjét, Veres-Székely Annát Sapere Aude Díj kitüntetésben részesítette.
 • A XXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Egerben, színvonalas előadásával második helyezést ért el laborunk egyik fiatal munkatársa, Gyurkovics Máté (témavezető: Katonai Rózsa).
 • A labor előadás és poszter-prezentációk keretében mutatkozik be 2013 március 18-án az Illyés Sándor Emléknapokon: részletes program
 • Konferencia-részvétel: WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRIC GENETICS, 2012: Kótyuk Eszter doktorandusz hallgatónk egyike a 45 fiatal kutatónak, akik utazási támogatást nyertek el a Pszichiátriai Genetika Világkongresszusára. Munkája a konferencia poszterszekciójának nyertese lett. absztrakt letöltése: wcpg_kotyuk_2012_abstract.pdf


Szerepléseink népszerűsítő fórumokon:

Tagok

 • Laborvezető: Dr. habil. Veres-Székely Anna, egyetemi docens (szekely.anna@ppk.elte.hu)
 • Oktató/laborunkban aktívan kutató doktoranduszok:
 • Kótyuk Eszter (kotyeszter@gmail.com; jelenleg külföldön kutat)
 • Katonai E. Rózsa (katonai.rozsa@gmail.com)
 • Bircher Julianna (bircher.julianna@gmail.com)
 • Tudományos Diákkörösök:
 • Gyurkovics Máté (mate.gyurkovics@gmail.com)
 • Gönye Bianka (gonyebianka@gmail.com)
 • Nem oktató doktoranduszok:
 • Varga Gábor (triptamin@gmail.com)
 • Halmai Zsuzsa (Semmelweis Egyetem; bilkisz@gmail.com)
 • Végzett diákjaink:
 • Nagy - Sándor Nikoletta (nagy.sandor.nikki@gmail.com) - pszichológia MA
 • Kollaboráns doktoranduszok - kutatók:
 • Ruzsa Gábor (ruzsagab@gmail.com>)
 • Kekecs Zoltán, Ph.D. (kekecs.zoltan@gmail.com; jelenleg külföldön kutat)

Oktatás

A labor korábbi félévekben tartott órái megtalálhatók az oktató tagok mellett megjelölt egyéni weboldalakon.

Kutatásaink:

A labor kutatasi anyagai (belső használatra)

Jelentkezés résztvevőként új kutatásokba

A laborban folyó pszichogenetikai asszociációvizsgálatok során öröklött emberi jellemzők hátterében igyekszünk önálló génhatásokat azonosítani. Ezeket a tulajdonságokat jellemzően sokféle génváltozat alakítja egymással és környezeti tényezőkkel interakcióban. A genotípus profil feltérképezéséhez a résztvevőktől fájdalommentes módszerrel DNS mintát veszünk, mely a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének Molekuláris Genetikai Laboratóriumában kerül genetikai tesztelésre. A vizsgálandó fenotípusos jellemzők egyéni különbségeit kérdőíves és viselkedés tesztek alapján mérjük. Az interdiszciplináris kutatás során nyert pszichológiai és genetikai paraméterek elemzésével célunk olyan génvariánsok meghatározása, melyek kimutathatóan hozzájárulnak a mért fenotípusos jellemző populációs szintű variabilitásához.

A jelenleg vizsgált pszichogenetikai témák:

 • A kognitív teljesítmény egyéni különbségei: motivációs és genetikai magyarázó faktorok
  (Tématámogatás: elnyert pályázat: OTKA K100845: 2012-2016) A pályázat beszámolói
  Napjainkban kezdjük megismerni, hogy mely génvariánsok vesznek részt a kognitív képességek átörökítésben, és egyre nagyobb hangsúlyt kap az örökletes és nem örökletes faktorok összjátékának vizsgálata. Azt, hogy valaki milyen jól teljesít egy kognitív feladatban számos külső és belső tényező együttese alakítja ki, például a feladat nehézsége, a személy figyelmi képességei, intelligenciája, aktuális éberségi állapota, valamint az, hogy mennyire motivált arra, hogy magas szinten teljesítsen. Nyilvánvaló, hogy ezek közül az öröklött faktorok egyes tényezőkre közvetlenül, másokra közvetetten, vagy egyáltalán nem hatnak. A tervezett kutatási projektben azt vizsgáljuk majd, hogy az alaphelyzetben produkált kognitív teljesítményt befolyásoló genetikai faktorok hatása hogyan változik meg egy adott helyzet motivációs aspektusainak tükrében. 300 fiatal felnőtt bevonását tervezzük egy önkontrollos reakcióidő vizsgálat-sorozatba és fájdalommentes módszerrel vett DNS minta alapján azonosítunk bennük olyan génváltozatokat, melyek az kognitív funkciók, illetve a jutalmazó rendszer neurális működéséhez kapcsolhatók. A genetikai és környezeti tényezők interakciós szemléletű elemzésének eredményei alapján árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy az öröklött kognitív képességeket mennyiben befolyásolják a helyzet motivációs aspektusai. openSCR: bőrvezetés és pulzusmérő készülék
 • A kognitív teljesítmény életkor-függő változásainak öröklött háttere
  (Tématámogatás: elnyert pályázat: OTKA K81466: 2010-2013)
  Közismert, hogy a kor előrehaladtával romlanak egyes kognitív funkciók, pl. lassul a reakció, romlik a memória. A szakirodalom elsősorban a kóros elváltozásokkal (pl. Alzheimer kór) foglalkozik, pedig napjainkban az egészséges öregedés folyamatának megértése egyre inkább előtérbe kerül, így kulcsfontosságú a kognitív változások öröklött tényezőinek megismerése is. Hipotézisünk szerint a korfüggő változások jelentős egyedi variabilitása hozzásegíthet a kognitív funkciók genetikai hátterének jobb megismeréséhez, ezért célul tűztük ki 700, széles korcsoportba tartozó, klinikai kezelés alatt nem álló személy pszichogenetikai vizsgálatát. Munkánk során olyan genetikai faktorokat kívánunk azonosítani, melyek jelentős szerepet játszanak a kognitív teljesítményben, illetve ennek életkor-függő romlásában. Eredményeink olyan kognitív endofenotípusok azonosítását teszik lehetővé, melyek alkalmazhatóak az egészséges időskori változások genetikai alapjait feltáró nemzetközi projektekben.
 • Klinikai és nem-klinikai csoportok hangulati paramétereinek genetikai asszociációanalízise
  Kollaborációs projekt a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjének Pszichiátriai Csoportjával
  (Tématámogatás: korábbi pályázat: OTKA CK80289: 2010-2012)
  A projekt célja olyan biomarkerek azonosítása, melyek prediktív/diagnosztikus értékűek a dopamin és a szerotonin visszavétel gátló antidepresszáns kezelések hatékonysága, illetve a major depressziós betegek cardiovasculáris rizikójának előrejelzésére. Előzetes eredményeink és a szakirodalom alapján felállított hipotézisünk szerint egyes genetikai rizikófaktorok, a vérből meghatározható endotheliális prekurzor sejtek (EPC) száma és egyes citokin szintek változása a terápia során lehetséges biomarkerek. Feladatunk a projekt során 240 beteg részletes fenotípusos jellemzése kérdőívekkel, klinikai interjúk és neurokognitív tesztek alapján, valamint fájdalommentes DNS mintavétel. A klinikai, biomarker és genetikai adatok közös elemzése alapján olyan fenotípusos paramétereket igyekszünk azonosítani, melyek összefüggenek a kezelés hatékonyságával, illetve ezek genetikai hátterét kutatjuk. Eredményeink felhasználhatók a lesznek a depresszióhoz társuló kardiovaszkuláris rizikó csökkentésére, valamint a major depresszió egyénre szabott gyógyszerterápiájának kidolgozásában.
 • A dohányzási szokások örökletes faktorai
  (Tématámogatás: korábbi pályázat: ETT 254/09: 2009-2011)
  A dohányzás elkezdésének és fenntartásának örökletessége bizonyított, azonban a genetikai rizikófaktorok feltérképezése még csak most kezdődött el. Előzetes eredményeink egy közel 700 fős fiatal felnőtt minta kérdőíves és DNS adataira épülnek, melynek alapján feltételezhető egyes genetikai rizikófaktorok szerepe a dohányzási szokások kialakulásában. További célunk a vizsgálatok kiterjesztése felnőtt mintára, illetve objektív mutatók (pl. CO szint) mérése. A tervezett kutatásokban hazai és nemzetközi munkatársakkal szeretnénk együttműködni (Richard P. Ebstein, Scheinfeld Center of Human Genetics for the Social Sciences, Jerusalem; Füst György, Semmelweis Egyetem; Urbán Róbert, ELTE-PPK).

psygenlab/psygenlab.txt · Utolsó módosítás: 2017/04/12 19:09 szerkesztette: aszekely